Konsultēties ar speciālistu
Pieslēgties
Latviski
Valūta: EUR

PUBLICĒT SLUDINĀJUMU
BEZMAKSAS

SAZINATIES AR MUMS
Messenger vai WhatsApp

MŪSU 24/7 ATBALSTS
Latvijas Banka rosina dzēst 13 000 hipotekāro kredītu
Latvijas Banka rosina dzēst 13 000 hipotekāro kredītu

Latvijas Banka un Finanšu nozares asociācija (Asociācija) ir vienojušās par krīzes laika hipotekāro parādsaistību dzēšanas priekšlikuma īstenošanas pamatprincipiem, informē Latvijas Banka.

Bezcerīgie parādi

Kredītiestādes varētu dzēst līdz 2008. gada nogalei izsniegtos hipotekāros kredītus, kuru atgūšana ir bezcerīga un kuri ir jau norakstīti, bet nevar tikt vienpusēji dzēsti.

Saskaņā ar Latvijas Bankas un Asociācijas aplēsēm kopējais skarto parādnieku skaits ir aptuveni 13 000, un priekšlikums attiecas uz saistībām, kuru kopējais apjoms ir līdz 600 miljoni eiro.
 

Tas kopumā ievērojami pārsniedz līdz šim gandrīz 10 gadu laikā gan maksātnespējas, gan vienošanos ceļā dzēsto saistību apjomu.

Paredzētais risinājums turpina izlīguma programmas, ko atsevišķas kredītiestādes jau īsteno, slēdzot ar klientiem vienošanās un dzēšot līdz pat 90% no parāda atlikuma.

Šobrīd divpusēja rakstiska vienošanās ir obligāta, lai parādniekam nerastos nodokļu saistības. Latvijas Bankas un Asociācijas piedāvātais risinājums vairs neparedz obligātu vienošanos starp kreditoru un parādnieku, kas uzskatāma par būtisku kavējošu faktoru saistību pilnīgai vai daļējai dzēšanai.

Šie priekšlikumi tiks ieniegti Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas deputātiem.

Risinājuma pamatprincipi ir šādi:

• Kreditori (kredītiestādes) labprātīgi dzēš parādus pilnībā vai daļēji, balstoties uz kredītiestādes apstiprinātu caurredzamu un publicētu politiku, izvērtējot arī parādnieka līdzšinējās rīcības labticību.

• Saistības tiek dzēstas vienpusēji. Priekšlikums attiecas uz saistībām, kuras nodibinātas līdz 2008. gada beigām.

• Dzēšamo saistību atmaksa saistību rašanās brīdī bija nodrošināta ar hipotēku, un parādnieks vai ķīlas devējs sakarā ar parādsaistībām pret kreditoru ir zaudējis īpašumtiesības uz attiecīgo nekustamo īpašumu Civilprocesa likumā noteiktā procesā.

• Kredīta saistības to dzēšanas brīdī ir atspoguļotas kreditora (kredītiestādes) ārpusbilances uzskaitē.

• Fiziskajai personai nav uzsākts maksātnespējas process.

• Saistību dzēšana attiecas gan uz parādnieku, gan tā galvinieku.

• Saistības dzēšot, netiek piemērots kapitāla pieauguma nodoklis; vienpusēji dzēstās saistības netiek atzītas par ienākumu un nav apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Avots: la.lv

2020, 11 martā
 
Visas tiesības aizsargātas Lietošanas noteikumi un privātuma politika